Om oss

 

Triangelkörens vårkonsert 2016 i Hammarbykyrkan

Triangelkörens vårkonsert 2016 i Hammarbykyrkan

Triangelkören

Triangelkören är en blandad kör med ett trettiotal sångare – några saknas tyvärr på bilden – som repeterar varje torsdag i Lilla Adolf Fredriks skola. Traditionella sånger blandas med nyare texter/musik, där visa, jazz och gospel samsas med mer klassiskt sakralt och profant innehåll. Vi sjunger i fyra till åtta stämmor under ledning av Marcus Josephson.

Triangelkören har konsert 1–2 gånger per termin, ibland på egen hand och ibland tillsammans med någon annan kör. Datum för våra närmaste framträdanden hittar du under Kommande aktiviteter. Dessutom brukar vi sjunga vid valborgsmässoelden på Stora Essingen samt på olika arbetsplatser i samband med Lucia. Någon gång om året samlas vi en helg för sångövningar och trevlig samvaro någonstans utanför stan.

Sångglädjen och gemenskapen är det som kännetecknar Triangelkören, men notläsningsförmåga, bra gehör och tidigare körerfarenhet är meriterande när vi välkomnar nya medlemmar. Tills vidare har vi tyvärr inte möjlighet att ta emot fler körsångare. Läs mer under Sjung med oss!

Triangelkören är en fristående förening, men vi ingår i olika nätverk som Sensus och Körliv.

Historik
Kören startade som en gren av KFUM för ca 100 år sedan, därav ‘triangel’ i namnet. Till en början präglade det repertoaren, som så småningom breddades och kom att omfatta både kyrkliga och profana verk. Genom åren har kören besökt Prag, Oslo, Helsingfors och Düsseldorf, liksom flera platser i Sverige.

                                                       Sigtuna5_piano_200x150      Valborg2016_Foto_Christel Kraft_