Kontakta oss

Prata med oss

Om du vill komma i kontakta med oss maila info@triangelkoren.se eller kontakta oss på facebook . Du kan också följa oss på Instagram där du kan se våra upptåg.

Boka oss

Om du vill boka oss mailar du också till info@triangelkoren.se för tider, prisuppgifter och tänkbar repertoar.

Foto: Minticcolombia [CC BY-SA 3.0 ], from Wikimedia Commons

Personlig integritet


Vi värnar om våra medlemmars och samarbetspartners integritet. För att kunna bedriva vår föreningsverksamhet hanterar vi vissa personuppgifter.

Varifrån kommer de personuppgifter som Triangelkören behandlar?
De personuppgifter som Triangelkören samlar in och hanterar hämtas oftast direkt från dig som medlem, samarbetspartner eller kund.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar Triangelkören?
De personuppgifter kören behandlar kan delas in i olika kategorier:
– Medlemsuppgifter (namn och adressuppgifter, e-post, födelseår, kör-/ensembletillhörighet)
– Verksamhetsrelaterade personuppgifter (innefattande t.ex.
namn och adressuppgifter, e-post, telefonnummer till kunder och samarbetspartners).

För vilka ändamål behandlas dina personuppgifter?
Alla personuppgifter som Triangelkören hanterar behandlas för ett särskilt ändamål. Dina uppgifter hanteras enbart utifrån de behov som finns i vår verksamhet.
Behandling av dina uppgifter kan ske för följande ändamål:
– Kommunikation om verksamheten
– Administration av medlemsregister och medlemsförmåner
– Administration av körens medlemskap i Sveriges Körförbund och
Kulturens Bildningsverksamhet
– Administration och utbetalningar av arvoden och lokalhyra
– Administration av bokningar och fakturor

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
Vi lämnar endast ut medlemmarnas personuppgifter till de förbund kören är ansluten till för utnyttjande av medlemsförmåner eller vid beställning av kurser/resor/hotell. Om du vill få närmare information om de externa parter som dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till kan du kontakta styrelsen.

Hur länge sparas personuppgifterna?
Insamlade personuppgifter lagras eller behandlas så länge ändamålet för vilket uppgifterna inhämtades kvarstår, om inte annat framgår av gällande lagstiftning eller andra regler för verksamheten. I praktiken innebär detta att dina uppgifter kommer att sparas under tiden för ditt medlemskap eller enligt tiden för eventuellt avtal med kören. Därutöver kan viss information sparas för ytterligare en tid beroende på de bokförings- och arkivregler som gäller för körens verksamhet.

Dina rättigheter
– Rätten att bli informerad. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som kören har om dig, om ändamålen med behandlingen och vilka mottagare som uppgifterna lämnas ut till
– Rätten att få information korrigerad. Om du vill ändra eller korrigera några av dina personuppgifter
– Rätten att bli raderad. Du har rätt att få dina uppgifter raderade i de fall dina uppgifter inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade

Om du har frågor eller vill utnyttja dina rättigheter kontakta info@triangelkoren.se