Julkonsert – sånger för fred

Välkomna till Julkonsert 8 december
i Engelska kyrkan