Kören

Triangelkören är en glad och lättsam kör som sjunger traditionella sånger blandat med nyare texter/musik, där jazz och gospel samsas med visor och sånger med mer klassiskt sakralt innehåll. Vi sjunger i fyra till åtta stämmor under ledning av Tony Margeta.

Vi repeterar på torsdagskvällar kl 18.30-21.00 i Löjtnantsgårdens lokaler på
Starrängsringen 37 på Östermalm (T-bana: Stadion). Ungefär halvvägs in i repetitionen är det vätskepaus och fika.

Foto: Karolina Kristensson 2019

Namnet har sitt ursprung i körens tidiga historia. Kören bildades som en gren av KFUM för ca 100 år sedan, därav ‘triangel’ i namnet. Till en början präglade det repertoaren, som så småningom breddades och kom att omfatta både kyrkliga och profana verk. Idag är vi en fristående ideell förening, anslutna till Sveriges körförbund och knutna till Kulturens Bildningsverksamhet.

Sångglädjen och gemenskapen är det som kännetecknar Triangelkören, men notläsningsförmåga, bra gehör och tidigare körerfarenhet är meriterande när vi välkomnar nya medlemmar. Som medlem förväntas man:

  • delta i repetitioner och konserter
  • på egen hand kunna sjunga en enklare stämma, både ensam och tillsammans med annan stämma
  • kunna anpassa sin röst till körens gemensamma klang
  • vilja utvecklas individuellt och tillsammans med kören
Övning under körhelg i Sigtuna. Foto: Karolina Kristensson 2019

Vi ger konsert 1–2 gånger per termin, både på egen hand och tillsammans med andra körer och gästmusiker.

Utöver övningar och konserter brukar vi starta upp och avsluta varje termin med middag, varje månad har vi kör-AW och någon gång om året samlas vi en helg för sångövningar och trevlig samvaro. Var och vart annat år samarbetar vi gärna med körer utomlands och åker på körresa.

Bli medlem

Är du tenor eller bas och intresserad av att sjunga i kör och nyfiken på Triangelkören? Då är du välkommen att höra av dig till oss på info@triangelkoren.se! 

Du blir då inbjuden att delta på någon av våra repetitioner för att känna på om kören kan passa dig.

Om du vill fortsätta sjunga med oss blir du ombedd att provsjunga för vår dirigent och ha ett kort samtal med representanter från styrelsen. Provsjungningen, samtalet med styrelsen samt behovet i stämmorna ligger till grund för vem som antas.

Vi har de senaste åren haft nöjet att välkomna flera nya medlemmar och har fyllt upp behovet av sopraner och altar. Håll utkik på hemsidan inför kommande terminsstarter – där ser du när det finns behov av påfyllning i någon stämma.

Medlemssidor

Logga in på våra interna medlemssidor

Dirigent

Tony Margeta är körens dirigent och körledare.
Läs mer om Tony på hans hemsida.

Foto: Karolina Kristensson 2019

Tidigare körledare:

2015 – 2018          Marcus Josephson
2011 – 2015          Ingrid Sivard
2012                       Hanna Schuldt (vikarie)
2011                       Francisca Bergman
2003 – 2011          Per Rosenius
2001                       Sofia Niklasson
1998 – 2000          Olof Hansson
1993 – 1997          Elisabeth Wiklund
19… – 19…             Lars Tilling