2017 inleddes med en körmiddag och därefter bjöd vi in intresserade sångare till två öppna repetitioner. Vilket gensvar vi fick! Efter att kandidaterna deltagit på...